Nyertes pályázatok

Mosolyogva tanulni - Virtuális valósággal a diákok fejlesztéséért

Pályázati azonosító: NEAO-KP-1-2024/10-000988

Támogatási összeg: 1.500.000 Ft

Projektidőszak: 2024.04.01 – 2025.03.31.

Társadalmi szükségletek, melyet szervezetünk és jelen projektünk kielégíteni kíván:

Korai iskolaelhagyás: A korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás egy komplex problémakör, és az egyik legjelentősebb kihívás az oktatási szakpolitika területén.
Minden egyes korai iskolaelhagyó egyedi esettörténettel rendelkezik, a háttérben pedig egyéni, társadalmi és az iskolarendszerben gyökerező okok összessége húzódik meg.
Kutatások támasztják alá, hogy a társadalmilag hátrányos helyzet, a szülők alacsony iskolázottsága, kiemelten az alacsony szocio-ökonómiai státusz kulcsszerepet játszik a korai iskolaelhagyás kockázatának növelésében.

Hátránykompenzáció: ennek eszköze lehet akár egyéni fejlesztés, akár csoportos, vagy intézményi szintű fejlesztés.

Szükségletek kielégítéséhez szükséges fejlesztendő célterületek:

  • MTMI (a matematika, a természettudományos, a műszaki és az informatikai) készségfejlesztés
  • Szemléletformálás – látókör bővítés

Projektünk közvetlen célja: Élménypedagógiai módszerek alkalmazásának terjesztése az Egyesület céljával összhangban: mosolyogva tanulni.
A korai iskolaelhagyás és hátránykompenzáció érdekében az MTMI készségek fejlesztésével és egyidőben történő szemléletformálással tudunk fellépni akkor, amikor a virtuális valóság szemüvegek használatával veszünk részt az oktatásban.

Projekttevékenységek a célok elérése érdekében:

  1. tanárok érzékenyítése együttműködő iskoláinkban
  2. tananyagba illeszthető virtuális valóság szemüvegben nézhető oktatási tartalmak fejlesztése
  3. élménypedagógiai foglalkozások megvalósítása
  4. kommunikációs tevékenységek és közösségi szemléletformálás

Kapcsolódó projekttevékenységek:

  1. fejlesztési célú beszerzések
  2. foglalkoztatás

Elvárt eredmények: A projekt keretében elért intézmények részt tudnak venni élménypedagógiai órákon, a tanári kar szemléletformálása, az általunk képviselt új oktatási technológiai eszközök bemutatásra kerülnek, ezáltal lehetőség nyílik számukra egy előremutató gyakorlat megismerésére. A diákok olyan informatikai megoldások segítségével tudnak adott tantárgy tananyagához kapcsolódó ismereteket szerezni, mely számukra még ismeretlen, sok esetben akár a saját, akár az oktatási intézményük anyagi helyzete miatt korlátozottan, vagy egyáltalán nem elérhető. A szemléletformálás eredményeként növekszik az információ iránti igény, fokozódik az érdeklődés. Célunk, hogy minél szélesebb kör számára tudjuk bemutatni a virtuális valóság technológiai tanulás területén is elérhető pozitív hatásait.

Virtuális barangolás Somogyban

Pályázati azonosító: NEAO-KP-1-2023/10-000927

Támogatási összeg: 150.000 Ft

Projektidőszak: 2023.04.01 – 2024.03.31.

A Magyarország gazdasági helyzete, társadalmi struktúrája, oktatási rendszerének nehézségei nem teszik lehetővé, hogy az ország minden oktatási intézményében egyenlő módon jussanak a diákok élménypedagógiai foglalkozásokhoz, ismeretanyagaik megszerzésének lehetőségeit erősen korlátozzák a saját társadalmi környezetük hatásai is. Ennek megfelelően társadalmi szükségletként, ezáltal projektcélként azonosított területek:

1. Oktatási rendszerének támogatása élménypedagógiai foglalkozások tartásával: melynek keretében a projektben 20 oktatási intézmény bevonásával (elsősorban hátrányos helyzetű régiókban, és településeken) kívánunk célzott élménypedagógiai foglalkozásokat tartani olyan diákok számára, akik nem, vagy korlátozott mértékben jutnak ilyen lehetőségekhez.

2. Digitális kompetenciák fejlesztése: az élménypedagógiai foglalkozások keretében virtuális valóság szemüvegek használatával tudunk, 360 fokos kamerafelvételeket bemutatni 3 dimenzióban, mely meglehetősen új élményt biztosít a diákok számára. A szokványosan használt digitális eszközparkhoz képest olyan élményt nyújt, mint annak idején a mozgó kép a fényképhez képest. Célunk, hogy a diákok az okostelefonok bűvköréből egy előre mutató kitekintést tehessenek, fejlesszék digitális ismereteiket, a közel minden háztartásban meglévő eszközökön felül tapasztalják meg ennek modern felhasználási területeit is.

3. Helyi ismeretanyagok átadása: a bemutatók keretében azt kívánjuk megmutatni, ami ugyan egy jelentős társadalmi csoport számára elérhető fizikai valójában, de a hátrányos, nehéz helyzetben lévő családok számára elérhetetlen. Célunk, hogy a Somogy megyei értékek virtuális bemutató anyagának VR szemüvegeken történő bemutatásával hozzuk el a helyi értékeink egy részét, mely így kedvet és igényt teremt a diákok körében arra, hogy közvetlen lakókörnyezetük, régiójuk minél szélesebb körű megismerésére törekedjenek.

4. Leszakadó régiók fejlesztése: sajnálatos módon a Dél-dunántúli régió nem tartozik Magyarország fejlett régiói közé, melyből való kitörés hosszú távú stratégiája az oktatás fejlesztése kell legyen.

5. Elszegényedés: a fejlesztendő régió jellemzője, hogy egyes térségek lakosai mélyszegénységben, korlátozott jövedelmi lehetőségek közepette kénytelenek élni. Ez az elszegényedés a régió fejlesztésével, mely az oktatás fejlesztésével valósulhat meg. Az azonosított társadalmi szükségletek alapján elmondható, hogy a fiatal társadalmi rétegek motivációs céljainak azonosításában kívánunk segítséget nyújtani.

A Mosolygyár Egyesület fő küldetése, hogy az utánunk következő generációk boldogabbak legyenek, ennek eszközét tevékenységünkben a virtuális valóság helyi oktatási gyakorlatban történő terjesztésében látjuk.

A jövő oktatása, az oktatás jövője

Pályázati azonosító: NEAO-KP-1-2022/9-000003

Támogatási összeg: 1.900.000 Ft

Projektidőszak: 2022.04.01 – 2023.03.31.

A projekt célja, hogy a bevont oktatási intézmények pedagógusait és tanulóit megismertessük a virtuális valósággal. Egyfelől játékos formában, másfelől pedig azzal a speciálisan oktatási célra kifejlesztett rendszerrel, amin keresztül a pedagógusok és diákjaik megtapasztalhatják, mennyivel kézzelfoghatóbbá, átélhetőbbé (ezen keresztül pedig maradandóbbá) teszi az oktatást a virtuális valóság. Mivel ez a technológia belátható időn belül több területen is átalakítja majd életünket, kulcsfontosságú, hogy - főként az oktatásban - minél előbb megismerkedjenek vele.

A Mosolygyár Egyesület fő küldetése, hogy az utánunk következő generációk boldogabbak legyenek. Mivel ebben az oktatás (amelyben részesülnek) minősége és milyensége kulcsszerepet játszik, ezért tevékenységünk főként arra irányul, hogy lehetőségeinkhez és erőforrásainkhoz mérten hozzájáruljunk a jelenlegi oktatás reformjához. Meggyőződésünk, hogy ennek a reformnak egyik legfontosabb szereplője a virtuális valóságon alapuló oktatási eszköz lesz. Egyesületünk jelenleg is rendelkezik ilyen eszközzel és a hozzá szükséges demonstárciós oktatási anyagokkal. A rendszert azonban meg is kell mutatni az iskoláknak, hogy mind a pedagógusok, mind pedig az ott tanuló diákok megismerkedhessenek vele. Ez idő- és erőforrás igényes. A rendszer telepítése és bemutatása minimum két, de inkább három szakember közreműködését igényli. És ez csak az operatív tevékenység. Az ennek előfeltételéül szolgáló háttérmunkálatok (a hardver és a szoftver karbantartása, a promóciós tevékenység, az együttműködésre jelentkező oktatási intézményekkel kapcsolatos adminisztráció, a szállításra alkalmas jármű előkészítése) további erőforrásokat igényelnek. Ugyanakkor a rendszer minél több iskolában történő bemutatása nagyban hozzájárul mind az egyesület céljához, mind pedig a tényleges működéséhez. Minél nagyobb az aktivitás, annál inkább tekinthető élőnek az egyesület (vagy bármely más szervezet). A tevékenység, a jelenlét, az új kapcsolatok kialakítása, a folyamatos promóció, az eredményekről és elért sikerekről közzétett beszámolók - ezek mind-mind hozzájárulnak nemcsak az egyesület életképességéhez, de a megerősödéséhez, növekedéséhez és nem utolsósorban céljai megvalósításához is. Amikor finanszírozásról kell döntést hoznunk, mindig azt kell mérlegelnünk, hogy a befektetett összeg elköltése mekkora hatást eredményez. Ennek megítéléséhez azt is érdemes megvizsgálni, hogy a finanszírozandó tevékenység elsősorban az enyhítés, a kezelés vagy a megelőzés célját. Bár sokszor van szükség kezelésre és megesik, hogy az enyhítés a legtöbb, amit egy adott helyzetben tehetünk, az élet bármely területén bizonyítható közgazdasági tény, hogy az elérhető eredményekhez képest a megelőzés igényli a legkisebb erőforrásokat. Máshonnan nézve, adott erőforrásból a megelőzés generálja a legnagyobb eredményt. Meggyőződésünk, hogy amikor az oktatásba fektetünk, akkor legfőképp a megelőzés területén tevékenykedünk. A ma létező társadalmi problémák túlnyomó többsége megelőzhető lett volna erre alkalmas oktatással. Ezért is célunk, hogy a lehető legnagyobb részt vállaljunk az oktatás újjászületésében. Az pedig, hogy a virtuális valóságon alapuló oktatási rendszert a lehető legtöbb iskolába juttassuk el és mutathassuk meg, ebben játszik kulcsszerepet.

Lásd, halld, érezd! Ki mondta, hogy unalmas a tanulás?!

Sikeresen lezárult

Pályázati azonosító: NEAO-KP-1-2021/10-000245

Támogatási összeg: 1.300.000 Ft

Projektidőszak: 2021.04.01 – 2022.03.31.

A projektben 8 db osztálytermi virtuális valóság szemüveg beszerzését, valamint ezek felhasználásával bemutató órák megtartását terveztük.

A virtuális valóság szemüvegek speciális, az oktatásban történő felhasználásra készültek, amelyek a hozzájuk tartozó tanári menedzsment rendszerrel vezérelhetők, így a foglalkozást vezető szakember irányítása mellet jutnak a diákok tanulási élményhez.

A virtuális valóság (angolul VR: virtual reality) szemüveg egy korszerű, információ technológiai fejlesztés, amely magába foglalja a hardver és a szoftver megoldást. A fizikailag ez egy olyan kijelző, amelyet a felhasználó a fejére erősít, így az közvetlenül a szemei elé kerül. A készülék mindkét szembe más szögből sugározza ugyanazt a képet, háromdimenziós érzetet keltve. A szemüveg követi a fejmozgást, így a felhasználó mindig azt láthatja, amerre éppen néz, így élethű élmény születik a használója számára. A fizikai megvalósításhoz számos szoftveres alkalmazás csatlakozik, ideértve a különféle szimulációkat, térbeli modellezést, építőipari, orvosi, űrkutatási, gyártási és nem mellesleg az oktatási felhasználását.

Az projektbe bevont általános és középiskolákkal kötött együttműködési megállapodások szerint, kiscsoportos (8 fő/ csoport) interaktív foglalkozásokat tartunk a virtuális valóság szemüveg bevonásával. A gyermekek részére fizika, biológia, kémia és a földrajz tantárgyak alkalmával elsajátítandó tananyagokhoz adunk virtuális élményt 60-90 perces foglalkozások keretén belül.

Az élményben résztvevő fiatal az osztálytermet el sem hagyva jut el a világ bármely helyszínére vagy szerez meg egyedi ismeretet (emberi test, kémiai elemek, természeti jelenségek, élménypark, stb.). A 8 fős kiscsoportos foglalkozások megtartását speciális tudással rendelkező pedagógus-szakember bevonásával valósítja meg egyesületünk.